Velkommen til Barnehageportalen!Ny søknad om plass i barnehage
Er du folkeregistrert i Lier kommune, logg deg inn via ID-porten når du skal søke om barnehageplass. Da kan du kontrollere at opplysningene som er registrert om deg og din familie er korrekte. Her kan du rette familiens kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du ikke er folkeregistrert i Lier kommune, må du søke uten å være innlogget. Velg Barnehage i menyen over.
Barnehageplass kan søkes gjennom hele året. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år for tildeling av plass fra august og ut november samme år.

Rett til barnehageplass
Barn som har fylt ett år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. Forutsetningen er at det er søkt innen fristen for hovedopptak, 01.03, med startdato senest i utgangen av november. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke til en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Tilbud om barnehageplass.
Barnehagetilbud sendes på e-post.
Du må være pålogget for å svare på barnehagetilbudet. Du kan følge saksgangen til søknaden når du er pålogget.

Husk å oppdatere familiens personopplysninger/kontaktinformasjon.

Endre søknad
For å endre søknaden må du være pålogget. I perioden 2.mars til og med 31.mars er det ikke mulig å endre søknaden på grunn av hovedopptak.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
For å søke om endring av plasstørrelse eller si opp plassen, må du være innlogget. Gå til "Mine plasseringer".

Når barnet ditt blir tildelt ny barnehageplass, må den eksisterende plassen sies opp (mine plasseringer), når du takker ja til et annet barnehagetilbud.