Velkommen til Barnehageportalen!


Ny søknad
Velg Barnehage i fanen over for å legge inn ny søknad om barnehageplass. Ikke logg deg inn for å søke barnehageplass.
Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Barnehagetilbud blir sendt på e-post.

Rett til barnehageplass
Barn som har fylt ett år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. Forutsetningen er at det er søkt innen fristen for hovedopptak, 01.03, med startdato senest i utgangen av november. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke til en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Svare på tilbud.
Du må være pålogget for å svare på barnehagetilbudet. Du kan følge saksgangen til søknaden når du er pålogget.

Husk å oppdatere familiens personopplysninger/kontaktinformasjon.

Endre søknad
For å endre søknaden må du være pålogget. I perioden 2.mars til og med 31.mars vil det ikke være mulig å endre søknad. Dette på grunn av hovedopptaket.

Endre eksisterende plass eller si opp plassen
For å søke om endring av plasstørrelse eller si opp plassen, må du være innlogget. Gå til "Mine plasseringer".

Har du takket ja til et barnehagetilbud, må denne plassen sies opp (mine plasseringer), hvis du ønsker å takke ja til et annet tilbud.